2018


Foto: Steen Hansen

Ready for Christmas party and looking forward to many more years to come.

My physical condition has continued to improve during the year.

I have had thoughts about having lost 4 years of my life, because the cancer has been on my mind 24/7 for so long.

But of course I’m very happy to have gotten 4 more years, and being a cancer survivor.

Klar til juleparty og ser frem til mange flere år endnu.

Min fysiske tilstand er fortsat blevet bedre i årets løb.

Jeg har haft tanker, om at have mistet fire år af mit liv, fordi kræften har været i tankerne 24/7 så længe.

Men jeg er naturligvis meget glad for at have fået 4 år til, og have overlevet kræften.

Foto: Emil Lyders – Ældresagen – December 2018.