2024

June

PSA has increased again to 0,6 – The next PSA test in July.

Juni

PSA er steget igen til 0,6 – Næste PSA test i juli.

May

PSA has decreased a little to 0,4 – The coming 3 month’s PSA will show whether it will be advisable to start treatment again. Decision meeting at Riget in Aug. 2024

Maj

PSA er faldet lidt til 0,4 – De kommende 3 måneders PSA tal vil vise, om det bliver tilrådeligt at starte behandling igen. Beslutningsmøde på Riget i aug. 2024.

March

PSA is now 0,6 – Increased unfortunately as feared/expected. Mid May I have an appointment at Riget for possible start up of a cancer treatment.

Marts

PSA er nu 0,6 – Desværre steget som frygtet/forventet. Medio maj har jeg aftale på Riget om mulig opstart af kræftbehandling.

PSA is now 0,6 – Increased unfortunately as feared/expectePSA er nu 0,6 – Desværre steget som frygtet/forventet. Medio maj har jeg aftale på Riget om ny kræft behandlingsstart.