Photos 2016

IMG_4268

18 Months after surgery. PSA value still below zero, so relieved. Next check only in 1 year. Still better physical condition.

18 Måneder efter operationen. PSA tal stadigvæk under nul, så lettet. Næste check først om 1 år. Fortsat bedre fysisk tilstand.

 

 

 

IMG_3836

 

 

26 Months after surgery.  The healing has continued and the area feels less tight, and almost like getting back to normal.  Further more my movements have become much more free,  and I almost walk at normal pace again

26 Måneder efter operationen.  Healingen er fortsat, og området føles mindre stramt, og næsten som værende normalt igen.  Endvidere er mine bevægelser blevet meget mere frie, og jeg går næsten i normalt tempo igen.